vrijdag 27 maart 2020

Nu zaterdag: Samen zingen op de camino

Beste pelgrim!

Op zaterdag 28 maart hadden we graag een 300-tal pelgrims gezegend en op weg gezonden. Dat kan nu niet, jammer genoeg.

Om het leed wat te verzachten, heeft onze secretaris, Luc Holsters, ervoor gezorgd dat om 11.33 u. de stadsbeiaardier van Mechelen vanuit de toren van de kathedraal het pelgrimslied zal laten weerklinken.  We kunnen niet allemaal naar Mechelen gaan luisteren. Dat mag niet, maar ook daar is een oplossing voor. Alle koorleden zullen om 11.33 u. thuis het pelgrimslied zingen en wij, leden van het Compostelagenootschap, zingen luidkeels mee vanuit ons eigen “kot”.

De tekst staat hier, een beetje hulp bij het zingen vind je hier, waar het pelgrimskoor je helpt.

Ik hoop dat iedereen meezingt, ieder vanuit zijn eigen schuilplaats-voor-corona. Het zal ons samenbrengen, het gevoel dat je op de camino kent, kunnen we zo op zaterdag 28 maart om 11.33 u. ervaren!

Wij wensen je een goede gezondheid en een fijne dag.

Ultreia!

In naam van het bestuur, Chrst'l Beyers, voorzitster

maandag 23 maart 2020

RECHTZETTING

Waarom er op de blog geen informatie staat over de wandeling van 19 maart (waar 9 wandelaars aanwezig waren).
Hieronder de mail die ik verstuurde op zaterdag 14/03/2020 12:58 om via de blog niet op te roepen voor de wandeling

Re: wandelen en OPROEP "BLIJF IN UW KOT"

Hoi,


Akkoord een luchtje scheppen en wandelen is gezond. Ook te voet naar een winkel gaan om noodzakelijke producten te kopen.  De ondertitel van de blog is op dit ogenblik nog :”femma Sint Petrus en Paulus Schelle” en femma heeft laten weten dat er tot en met 4 april geen activiteiten doorgaan. 

Trouwens de reis naar Portugal is ook geannuleerd, ondanks de weinige besmettingen in dat land ( gaan arme Portugezen naar een dokter?).

Okra, chiro, scouts, muziekacademie bibliotheek, wandelclubs enz organiseren tot op 4 april geen activiteiten. Een scoutsgroep van Hoboken gaat zondag tussen 2 en 5 uur een internetspel organiseren.

Een quiz, een top recept, turnoefeningen, tai-chi demo, wandelingen voorbereiden en nog veel meer via de website, de facebookpagina of zelfs via de blog van femma… Wie durft er aan beginnen?

Creatieve oplossingen met respect voor de oproep van de Minister van Volkagezondheid.

Frie.


dinsdag 17 maart 2020

GESCHIEDENIS!!! Het was 17 maart. Later op zondag 29 maart 2020 om 3 uur 's nachts begint het zomeruur. Wie heeft dit geschreven? gedacht, ervaren?..

Het was 17 maart 2020...
De straten waren leeg, de winkels
Waren gesloten, de mensen kwamen niet meer buiten,
Maar de lente wist het niet....
En de bloemen bleven bloeien
En de zon scheen.
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd roze en blauw.
‘s Morgens bakten we brood en cake
Het werd later donker en ‘s ochtends kwam
het licht vroeg door de ramen.
Het was 17 maart 2020....
De jongeren studeerden online
En ‘s middags speelde je onvermijdelijk in huis.
Het was het jaar waarin je alleen
buiten kwam om te winkelen....
Alles was gesloten.
Zelfs de kantoren, hotels en bars.
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken.
Er was niet genoeg ruimte voor
iedereen in de ziekenhuizen
En de mensen werden ziek
Maar de lente wist het niet en het
ontsproot....
Het was 17 maart 2020.
...
Allen werden in quarantaine geplaatst
Grootouders,gezinnen en tieners om
gezondheidsredenen
Toen werd de angst echt!!!
En de dagen zagen er allemaal
hetzelfde uit....
Maar de lente wist het niet en de rozen
bleven bloeien
Het plezier van samen eten werd
herontdekt
Tijd om te schrijven en te lezen, je liet
je fantasie de vrije loop en verveling
werd creativiteit.
Sommigen leerden een nieuwe taal
Sommigen ontdekten kunst
Sommigen werkten voor het laatste
examen dat nog ontbrak voor het eindexamen.
Een van hen merkte op dat hij niet
echt leefde en vond de weg naar
zichzelf terug.
De andere stopte met onwetend
onderhandelen.
Eentje sloot het kantoor en opende
een herberg met slechts vier mensen.
De andere verliet zijn vriendinn om
de liefde van zijn leven te vinden.
Er was iemand die dokter werd om
iedereen te helpen die het nodig had.
Het was het jaar waarin men het
belang erkende van gezondheid en
echt lijden, en misschien ook van zijn roeping.
Het jaar waarin de wereld leek te
stoppen.
En de economie ging bijna kopje
onder,maar stopte niet, het vond
zichzelf opnieuw uit.
En de lente wist het niet, en de
bloemen bloeiden en de bomen
liepen uit..
En toen kwam de dag van
bevrijding
We waren op tv en de premier vertelde
iedereen dat de noodsituatie voorbij was.
En dat het virus had verloren!
Dat iedereen samen had gewonnen!
En toen gingen we de straat op...
Met tranen in de ogen...
Zonder maskers en handschoenen.
Onze buurman werd geknuffeld
Alsof hij onze broer was.
En toen kwam de zomer....
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog steeds.
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist,
leerde iedereen
De kracht van het levenvrijdag 13 maart 2020

Coronavirus - maatregelen.

Gelezen in de femmanieuwsbrief en (een deeltje) gekopieerd naar deze blog.

Alle Femma-activiteiten annuleren
tot en met 3 april 2020
.    ***Later verlenging tot 3 mei en nadien tot 8 juni 2020


Nota op 3/4/2020: verlenging tot en met 3 mei 2020. ***later tot op 8 juni.


Op donderdagavond 12 maart heeft de federale overheid eenduidige maatregelen beslist.  Recreatieve (sportieve, culturele folkloristische,,…) evenementen, zowel publiek als privé, worden geannuleerd.

Dit geldt ook voor Femmavergaderingen en -workshops.  Alle activiteiten (voorlopig) tot en met 3 april dienen te worden geannuleerd.

Zo zorgen we voor elkaar!  We kunnen samen de verspreiding van het virus afremmen en mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen.

Alle andere maatregelen zoals handen wassen, hoesten en niezen in een zakdoek, fysiek contact vermijden, blijven van kracht.

----------------------------------------------------------------------------------------------
VERPLICHTE ANNULATIE VAN ALLE WANDELTOCHTEN WANDELSPORT VLAANDEREN VZW
TOT EN MET 31 MAART 2020
VERLENGING: VERPLICHTE ANNULATIE VAN ALLE WANDELTOCHTEN WANDELSPORT VLAANDEREN VZW
TOT EN MET 3 mei 2020https://www.wandelsportvlaanderen.be
BELANGRIJK NIEUWS !!! UPDATE!! Gevolg gevend aan de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad op 15 april ll. werden genomen om het Covid 19 - Coronavirus in te dijken, besliste het bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw om alle wandelorganisaties uitgaand van haar overkoepeling tem 30 JUNI as.TE ANNULEREN!