maandag 13 juli 2020

In de Steenwinkelstraat bekijken wij 2 items van Rupelse kunst aan het raam en dan naar Capucienendreef.

Foto's van Kathleen.

In "Wandelgids” Gemeente Schelle, met voorwoord van Burgemeester Marcel Mees, lezen wij op pagina 28 : De hoeve; Steenwinkelstraat 259, vormt een indrukwekkend complex, donkere verweerde bakstenen gebouwen waarvan de voorgevel van de woning bijna in ongerepte 16e-eeuwse architectuur is bewaard gebleven. Het machtige schuurgebouw met monumentale inkompoort draagt in de zijgevel, in blauwe steen, het jaartal 1742.  Het is dus van jongere datum  dan het woonhuis en stallinggebouw.

De voorliggende dreef leidt ons naar de hoeve Steenwinkelstraat 261, "Wandelgids” Gemeente Schelle, met voorwoord van Burgemeester Marcel Mees, lezen wij op pagina 29 : De hoeve; Steenwinkelstraat 261,  genaamd Jezuietenhof, tweedelig complex BAKSTENEN HOEVE EN SCHUUR. Het is één van de oudste overblijfselen van de talrijke en ondertussen veelal verdwenen boerenbedrijven die zo typisch waren voor ons dorpsbeeld.  In lang vervlogen tijden hadden hier de pastoors van Schelle hun pastorie.
Op de gronden van deze boerderij start  bio boerderij Forestree.
Momenteel bevindt ze zich nog in een opstartfase. Maar met de Forestree farm in de Capucienendreef krijgt Schelle er een bioboerderij bij. Eitjes kunnen er 's zondags alvast worden gekocht. De ambitieuze Kathy Kleinjans (25) geeft de varkens, kippen en schapen vrije uitloop, in combinatie met het verzorgen van fruit- en notenbomen.Geen opmerkingen: