woensdag 11 april 2012

Opening Pelgrimsherberg te Antwerpen

Het is vrijdagnamiddag en aan de ingang van de Sint Jacobskerk aan de Lange Nieuwstraat in Antwerpen staan reeds vele mensen te wachten om deel te nemen aan de Pelgrimswandeling door de stad. Rond 16 uur worden we verdeeld in vier groepen van om en bij de 20 personen en onder leiding van een gids van de stad Antwerpen worden we gedurende twee uur rondgeleid en krijgen we zeer interessante verhalen te horen over Sint Jacob, maar ook van het ontstaan van de Sint Jacobskerk en zijn parochie. We leren dat op de meeste religieuze schilderijen de figuur van Jacobus steeds wordt afgebeeld met een grijs groene mantel. Uiteraard vaak met een staf, kalebas en schelp. Dat P.P. Rubens een parochiaan was van de Sint Jacobskerk en dat de Pelgrimsherbergen net buiten de stadwallen werden gehouden. De reden was dat de pelgrims vaak na de sluiting van de stadspoorten arriveerden, maar vooral ook om “valse” pelgrims, rovers en dieven die onder het mom van pelgrim rondreisden, buiten de stad te houden.

Na de stadswandeling worden we ontvangen in de Whywaai, de zaal naast de Sint Andrieskerk, met koffie en thee en na de lunch is er gelegenheid om deze mooie Sint Andrieskerk te bezichtigen. We worden rondgeleid door EH Rudi Mannaerts, sinds jaren de parochiepriester van de Sint Andries kerk.


Deze flamboyante en gedreven priester & kunsthistoricus vergast ons op een lezing met als thema “Antwerpen als halte voor de Pelgrims door de eeuwen heen”. Priester Mannaerts is naast een aangenaam verteller ook een bijzonder gevat en grappig man. In zijn kenmerkende stijl en overgoten met een schitterende humor, leren we over Sint Jacobus, over zijn afkomst als zoon van Zebedëus en over zijn vriendschap met Jezus. Dat hij een Romeins staatsburger was en daardoor het "voorrecht " had om onthoofd te worden ipv aan het kruis genageld te worden. Jacobus was ook in de buurt tijdens enkele wonderen van Jezus en week niet van zijn zijde tijdens de laatste dagen van Jezus in o.a. het hofje van Olijven. We krijgen meer te weten over de uitbreidingen en heropbouw van de stad Antwerpen door de eeuwen heen, over het broodjeshuis - een plaats waar jaren later het eerste Stedelijk onderwijs van start gegaan is - over het ontstaan van gasthuizen. Dit waren instellingen waar zieken en ouderen verpleegd en verzorgd konden worden. Een gasthuis was meestal een binnenhofje waar een aantal huisjes rondom een binnenterrein gebouwd werden, bedoeld voor bijvoorbeeld leden van een bepaalde kerk, voor vrouwen of andere doelgroepen zoals reizigers. Vandaag nog steeds passeren vele pelgrims, diegenen die vanuit het Noorden vertrekken naar Compostella, de stad Antwerpen en houden daar halte.

Dat brengt ons naar de volgende etappe. We vertrekken vanuit de Waaistraat
richting Hoogstraat, naar het oude Julianus gasthuis, thans gekend als zaal de Zwarte Panter. Sint Julianus was de beschermheilige van de pelgrims. Daar worden we ontvangen met een drankje en een hapje ter gelegenheid van de officiële heropening van de Pelgrimsherberg.
Meer dan 135 mensen zijn aanwezig in deze zaal.
Na een woordje van de organisatoren van het genootschap, worden we toegesproken door minister van werk Monica De Coninck, die mee geijverd heeft opdat de vernieuwingen in de herberg gerealiseerd konden worden door de stad Antwerpen.
Om de plechtige opening te leiden is Mgr Johan Bonny – 22st Bisschop van Antwerpen gevraagd.

We krijgen van hem een leuk verhaal te horen over zijn Camino. Hij had deze tocht jaren geleden ondernomen, samen met een groep van om en bij de 100 jongeren. Leuke en grappige verhalen over hoe ze met primitieve middelen creatief moesten omgaan om voor zo’n grote groep telkens onderdak, eten en douches te voorzien.
Hij had er enorm veel aan beleefd en hij wenste ooit nog eens terug te kunnen gaan. Aan alle pelgrims wenst hij een behouden tocht.
Aansluitend gaan Mevr De Coninck, Mgr Bonny en de leden van het genootschap naar de Sint Jansvliet om het lintje van de vernieuwde herberg door te knippen. Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid om – in kleine groepjes - de herberg te bezoeken. Het was weer een zeer geslaagde en interessante belevenis.

dinsdag 3 april 2012

Wandelarchief

Info: Boerenkrijgstraat - station H/T = 2.754 stappen.
Maandag 2 april: Wandeling naar Sint-Annaschool, Benedenvliet, Vlietdijk Schelle, Stuyvenberg. Donker om 20.45 uur.
9 april: naar de Laarkapel, Maaielei, Fort, Benedenvliet, Park, Leopoldstraat, De Keyserstraat, Peperstraat, Provinciale stwg.
16 april: het "natuurgebied" in via Kelderijlei en het lukt ons om er uit te geraken langs buurtweg 24 (Mechelsesteenweg), Albrecht Rodenbachplaats en via privaatweg (?) naar de Tuinlei, Oude Bosstraat, Witte Gevelstraat en nadien naar de "Coecksite".  Als we aankomen aan het station hebben we 6.109 stappen gepresteerd.
23 april: naar het Berrenheilbos.  Verder via  buurtwegen 33 en 35 naar de Speltelei.  7.185 stappen.
30 april: naar de Bovenvliet en Capucienendreef.  4.809 stappen.
07 mei: via de dijk achter het park en de Benedenvliet naar de dubbele bank aan de Schelde.  Even genietend rondkijken en terug langs de Hemiksemse kant van de Vliet.  5.464  stappen.
14 mei: Speltenlei, Hillekens en -Hoogheweg, Berrenheilbos, Tuinlei.  7.480 stappen.
28 mei: Tussen hoge grassen naar Bovenvliet en Capucienendreef.  5.109 stappen.
4 juni: Naar Tuinlei voor knooppunt 119, naar 108, 109, 111 en Via Oude Bosstraat terug richting 119. Tot het kruispunt Oude Bosstraat/Tuinlei.  13.332 stappen. 
11 juni: Clement Bolsensplein, Tuinlei, Berrenheilbos, Hoogheweg (rustplaats), Hillekensweg,
Speltenlei,Steenwinkelstraat. 6.511 stappen.
18 juni: Steenwinkelstraat, Zinkvalstraat (Schelle en Hemiksem) Cleydaellaan (Aartselaar) Kleidaallaan (Hemiksem), Nieuwe Dreef, G. Gilliotstraat, Bosstraat, over de gesloopte tijdelijke busbaan, Adolf Vervlietlaan en via Provinciale steenweg naar onze startplaats. 8.400 stappen.
25juni: naar de Zomerbar aan de Schelde in Hemiksem.  Heen langs Benedenvlietdijk, Scheldedijk, naast Abdij naar de Bekaert-site. Terug door de Abdij, Depotstraat, Sint Bernardsesteenweg en Provinciale steenweg.  8.351 stappen.
02 juli: Rupelstraat, Fabiolalaan, Oude Schans, Heidestraat, Mercatorplaats, tot aan een  fantastische speelweide, over oude spoorwegbedding, Esdoornlaan, overkant Tolhuisstraat, in oude spoorwegbedding tot Laarkapel, Maaielei, Buurtweg naar Peperstraat en verder naar onze vertwandelen rekplaats.  5.968 stappen.
09 juli: zie verslag Hilde. 7.379 stappen. 
16 juli: zie verslag Hilde. 7.577 stappen. (10.331-2754)
23 juli: naar de Capucienendreef , de Bovenvliet, Vlietstraat, Fr. Cretenlaan. 5.121 stappen.
30 juli: via Depotstraat naar de Abdij voor Casa Blanca achter de schermen.   Voor het publiek verboden plaatsen bezocht en terug via de vlietdijk. 6.411 stappen.
6 augustus: deel van fotozoektocht ACV = Rupelstr. (tussen Ceulemansstr. en Fabiolalaan), RD, aan Fabiolaln. het zebrapad oversteken, RD weg naast het rusthuis "Heide Velden" volgen, RD via metalen deur, RD Guido Gezelleplaats, Jan Breydelstr. RLL, Pieter De Coninckstr. RLL, L Guido Gezelleplaats, L Kerkhofstr., L Kapelstraat,  en via Kapelstraat en Prov. stwg. naar station. 3.952 stappen. 
13 augustus: deel fotozoektocht  ACV = uit Steenwinkelstraat naar R Provinciale steenweg (aan beide kanten zoeken), De Keyserstraat LLL, Peperstraat LLL, Poortstraat RLL, Stuyvenbergstraat RLL, nu naar vertrek van de route: Stormsstraat, L = Leopoldstraat, De Keyserstraat LLL, R Peperstraat, L Ceulemansstraat, R Rupelstraat, RD  aan Fabiolalaan zebrapad oversteken, RD weg naast het rusthuis volgen, RD via metalen deur, RD Guido Gezelleplaats, Jan Breydelstraat RLL, Pieter De Coninckstraat RLL, L Guido Gezelleplaats (heel het plein), L Kerkhofstraat, L Kapelstraat, R Fabiolalaan (rechterkant aanhouden), R Tolhuisstraat, Heidestraat RLL, L Peter Benoitplein, verlaat het plein tussen huisnummer 19 en 20, L Esdoornlaan, L Provinciale Steenweg (linkerkant aanhouden), R voor de rotonde de Fabiolalaan oversteken via het zebrapad, R voetpad volgen, RD zebrapad Provinciale Steenweg oversteken, L Provinciale Steenweg, aan taverne Dac's  = eindpunt zoektocht: te laat en te donker. Via Provinciale Steenweg naar station. 4.194 stappen.
20 augustus: via Frans Cretenlaan naar Vlietstraat, (de begroeïng op de weg naast de vliet was gemaaid -  W.S.V. Schelle vzw wandelt op 2 september) bovenvliet gevolgd tot in het bos =  in plaats van af te slagen naar Capucienendreef  nog 10 minuten verder gewandeld, ons omgedraaid en zelfde weg terug tot aan kruising met Capucienendreef (weide met veel lig-baden), Capucienendreef, Steenwinkelstraat.  7.656 stappen en 15 minuten langer gewandeld.
27 augustus: aan Sint Annaschool de vlietdijk op.  Ter hoogte van de abdij af dijk en richting zomerbar.  Terug via abdij en Depotstraat.
3 september: via Vlietstraat de bovenvliet gevolgd door een mooi bos. Via een een deel van de dreef in de omgeving van de gerestaureerde hoeve in de Zinkvalstraat uitgekomen.  1 km Steenwinkelstraat (tussen Zinkvalstraat en station). 8.452 stappen.
2013
21 februari 2013: Via Peperstraat, Rietbroekweg (voetweg 19), Maaielei naar de oude spoorweg aan de Laarkapel, Tolhuisstraat dwarsen, verder op de spoorweg tot aan de Provincialesteenweg. Langs de Esdoornlaan naar het Peter Benoitplein. Stukje Heidestraat,
Oude Schans, Fabiolalaan en Kapelstraat naar vertrekpunt.  7.000 stappen = 4.62 km.
28 februari 2013: Steenwinkelstraat -> Rupelstraat -> Ceulemansstraat -> Leopoldstraat -> Kerkplein -> Park -> Vlietdijk. HEMIKSEM over Vliet richting abdij -> Kruishoevewijk -> Depotstraat -> Sint-Bernardsesteenweg.  SCHELLE -> Provinciale steenweg -> Steenwinkelstraat.     5.429 stappen = 3.58 km.
7 maart 2013: In het Berrenheilbos over de aangelegde padjes en nadien de grenzen afgewandeld. Terug via Oude Bosstraat, Wittegevelstraat, Burgemeester Eduard Wilsensstraat, Lazernijweg, Provinciale steenweg.  6.193 stappen =  4.08 km
Is het Het Brennerheidebos’?
14 maart 2013 (of pi-dag of 3,14):via kerkplein naar dijk benenvliet, Maaielei, Rietbroekweg,  naar rechts = dijkweg naar Stijn Streuvelsstraat, langs een garageweg naar een wegje naast het kerkhof, tuin rustoord, Peperstraat, terug naar beginpunt. 6.010 stappen = 3.96 km. (in het begin een sneeuwbui en geen enkele fietser op de dijken).
28 maart 2013: afsluitwandeling -naar Rustoord Niel, via Rupeldijk en Niels Broek.
15.093 stappen, 11.318 aerobic in 107 minuten, 9.96 km.
1 april 2013: via Frans Cretenlaan naar Vlietstraat bovenvliet gevolgd tot aan de Capucienendreef, Steenwinkelstraat.  donker om 20.45 uur.   7.287 stappen, 3.64 km.
8 april 2013: Steenwinkelstraat, Capucienendreef, Bovenvliet, Vlietstraat, Frans Cretenlaan.  
15 april 2013: via Sint-Annaschool Hemiksem naar de benedenvliet tot aan de Schelde, verder via Maaielei, Rietbroekweg en Peperstraat.
3 juni 2013: via kerkplein op de vlietdijk, tot aan het vroegere staketsel van de rollende fleskraan van scheepswerf Jacobs en Kinderen. Aan de audiozuil even luisteren naar de verhalen van oud-werknemers. Verder richting Schelde en terug via de Hemiksemse vlietdijk.
10 juni 2013: via Steenwinkelstraat en Zinkvalstraat naar de dreef die uitgeeft op de weide van "de Houthakker".  Daar het bos in en verder via de kronkelende vlietdijk naar de Capucienendreef.  6.857 stappen, 70 minuten gestapt.
17 juni 2013: Benedenvliet -zie verslag.
24 juni 2013: via site Coeck en Witte Gevelstraat naar Papenvelden.  Terug via Oude Bosstraat.
1 juli 2013: Groene Longenwandeling in Boom -zie verslag.
8 juli 2013: Benedenvliet -zie verslag.


stappenteller ingesteld op 58 cm per stap.